Przeglądy budowlane Poznań Przegląd, Powiat Poznański Kontrole okresowe techniczno budowlane przeprowadzamy silidnie i fachowo.60-509 Rzezczypospolitej 18 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Poznań. Przeglądy roczne Poznań, 5 letnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Poznań, ekspertyzy Jan Górka magdalena.buczkowska@powiat.poznan.pl starostwo@powiat.poznan.pl wielkopolskie 61 848-05-56

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza strona internetowa o przeglądach obiektów budowlanych jest propozycją dla właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży obowiązek dopilnowania aby budynek miał pełen komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez rzetelnych inspektorów posiadających uprawnienia budowlane.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów grzewczych c.o.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Poznań
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Poznań
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Poznań
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Poznań
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Poznań

Do chwili obecnej wykonaliśmy ponad trzysta kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Poznań
kontrole techniczne budynków Poznań

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Poznań Portal Poznań Miasto Poznań Przeglądy techniczne Poznań Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku